Werkwijze

In mijn werk als hovenier kies ik voor een milieuvriendelijke aanpak:
Ik kies waar dat mogelijk is een werkwijze die het milieu zo min mogelijk belast.
Mijn streven is tuinen te creëren met een natuurlijke uitstraling.

Uitgangspunten zijn:

Planten bepalen de sfeer in de tuin. Ik kies zo veel mogelijk voor sterke planten die lang bloeien en een natuurlijke uitstraling hebben. Het doel is een  rijk bloeiende tuin.
Harde materialen zoals bestratingen mogen niet te veel de aandacht trekken Ze moeten functioneel zijn en door een eenvoudige opzet met duidelijke lijnen rust brengen in een weelderige begroeiing.

De wensen van de klant zijn natuurlijk het belangrijkst. Het gaat uiteindelijk om een tuin waaraan U plezier kunt beleven. Samen zoeken naar een oplossing die het mooiste resultaat geeft staat daarbij centraal.

Natuur in de tuin: Ik probeer de tuin zo in te richten dat er plaats is voor insecten, vlinders, vogels en amfibieën.
In een gevarieerde natuurlijk aandoende tuin is er volop plaats voor allerlei leven en ontstaat er makkelijker een evenwicht waarin plaaginsecten weinig kans hebben.
Bovendien is een levende tuin veel boeiender.

Rekening houden met het milieu: In de praktijk betekent dit bij aanleg een bewuste keuze te maken in de gebruikte materialen. Daarbij let ik op de volgende punten:
Hoe vervuilend is de productie, hoe duurzaam is het product en tot slot eindigt het als chemisch afval?
Bij onderhoud kies ik bij voorkeur voor milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen.