Home

Even kennis maken

Natuurlijke tuinen, ecologisch onderhoud en rekening houden met het milieu zijn de uitganspunten van mijn hoveniersbedrijf.

Mijn naam is Hans Andela en ik werk sinds 2000 als hovenier in de regio Zuidwest-Drenthe. Meppel, Steenwijk en de dorpen in de omgeving zoals Diever, Vledder, Havelte en Dwingeloo zijn de plaatsen waar ik vaak aan het werk ben.

Naast mijn hovenierswerk heb ik bijna 30 jaar een biologisch tuinbouwbedrijf gehad, waarbij ik me gespecialiseerd heb op de biologische teelt van bospeen en pompoenen. Mijn producten gingen naar de biologische groothandel, De Zaai-Ster in Leek en vandaar naar de winkels in Noord Nederland. Inmiddel ben ik hiermee gestopt omdat het moeilijk meeer te combineren was met mijn ecologisch hoveniersbedrijf.

Mijn opleidingen in het groen zijn: de biologische land- en tuinbouw opleiding in Driebergen en de hoveniersopleiding aan de tuinbouwschool in Frederiksoord.

Werkwijze

In mijn werk als hovenier kies ik voor een milieuvriendelijke aanpak:
Ik kies waar dat mogelijk is een werkwijze die het milieu zo min mogelijk belast.
Mijn streven is tuinen te creëren met een natuurlijke uitstraling.

Uitgangspunten zijn:

Planten bepalen de sfeer in de tuin. Ik kies zo veel mogelijk voor sterke planten die lang bloeien en een natuurlijke uitstraling hebben. Het doel is een  rijk bloeiende tuin.
Harde materialen zoals bestratingen mogen niet te veel de aandacht trekken Ze moeten functioneel zijn en door een eenvoudige opzet met duidelijke lijnen rust brengen in een weelderige begroeiing.

De wensen van de klant zijn natuurlijk het belangrijkst. Het gaat uiteindelijk om een tuin waaraan U plezier kunt beleven. Samen zoeken naar een oplossing die het mooiste resultaat geeft staat daarbij centraal.

Natuur in de tuin: Ik probeer de tuin zo in te richten dat er plaats is voor insecten, vlinders, vogels en amfibieën.
In een gevarieerde natuurlijk aandoende tuin is er volop plaats voor allerlei leven en ontstaat er makkelijker een evenwicht waarin plaaginsecten weinig kans hebben.
Bovendien is een levende tuin veel boeiender.

Rekening houden met het milieu: In de praktijk betekent dit bij aanleg een bewuste keuze te maken in de gebruikte materialen. Daarbij let ik op de volgende punten:
Hoe vervuilend is de productie, hoe duurzaam is het product en tot slot eindigt het als chemisch afval?
Bij onderhoud kies ik bij voorkeur voor milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen.

Aanleg

Bij aanleg kies ik een meestal eenvoudige vorm voor de bestrating. Deze moet functioneel zijn en niet te veel de aandacht trekken.

Daarnaast kunnen hagen, bv. buxus voor lage hagen of beuk voor hogere hagen bijdragen aan een krachtige vorm met duidelijke lijnen.

Dit alles geeft een rustpunt in de tuin waarbinnen het mogelijk wordt een weelderige beplanting te kiezen zonder dat de tuin te rommelig wordt.

Neem gerust vrijblijvend contact mij op om te kijken wat voor U de mogelijkheden zijn.

Onderhoud

Goed onderhoud betekent vooral aandacht voor planten hebben. In het voorjaar als alles net boven grond komt, is het belangrijk  een voorstelling te maken hoe het in de zomer uit gaat zien.

Aan de hand daarvan kan er een keuze gemaakt worden: welke planten worden te groot en moeten worden ingeperkt en welke planten hebben juist extra aandacht nodig omdat ze anders door anderen overwoekerd worden.

Zaailingen van een-  en tweejarige planten krijgen  ook een plaats in de tuin: ze geven een speels effect  en maken de tuin ieder jaar weer net iets anders.

De klant bepaalt zelf hoeveel van het onderhoud wordt uitbesteed: enkel een beurt in het voor- of najaar of  een lastige snoeiklus, maar ook het gehele onderhoud door de zomer heen,  alles is mogelijk.

Ook hierover kunt U mij vrijblijvend informatie vragen voor een persoonlijke toelichting op uw specifieke situatie.

Contact

Hovenier Hans Andela

Oosteinde 23, 8351 HA Wapserveen
Telefoon 0521-321696
Mobiel 06-44800714

    Wenst informatie over